dinsdag 3 mei 2011

zondag 8 juni 2008

Posted by Picasa Blaricum on the Gooiland map from 1723
------------------------------------
Posted by Picasa Blaricum: Cadastre map , section B in 1832
Posted by Picasa Blaricum 1832 - Village in province North Holland

Blaricum, 't mooiste Gooiste dorp.


gooijer.nl

Jouwpagina.nl

BLARICUM

BLARICUM OMSTREEKS 1800

_______________________

Blaricum is het enige Gooise dorp, waar de dorpskom nog herkenbaar is gebleven. Een Goois dorp, vroeger omringt door akkers. Oude boerderijen met een hoge rieten kap. Een monument

& INDEX BLARICUM

Index Blaricum - gooijer.nl.jouwpagina.nl

index-blaricum.blogspot.com


& INDEX BLARICUM english

Index Blaricum - Dutch / English

index-blaricum-dutch-english.blogspot.com


& ORA BLARICUM LAREN

OUD RECHTELIJK ARCHIEF VAN BLARICUM & LAREN.

blaricum-laren.blogspot.com


Adres & Web H.K. Blaricum

Sinds 2010 bestaat de vernieuwde website van de Historische Kring Blaricum. Zeer uitgebreid.

www.histkringblaricum.nl


ADRESSEN BLARICUM

BLARICUM: adressen, achternamen, straatnamen.

www.nummerzoeker.com/personen/blaricum

BLARICUM IN DE WINTER


BLARICUM 1708 ERFGOOIERSLIJST

Erfgooierslijst Blaricum 1708, opgemaakt door Stad en Lande van Gooiland in opdracht van de Staten van Holland.

blaricum-1708-erfgooiers.blogspot.com


BLARICUM 1723

Blaricum op de Gooilandkaart van 1723. Getekend door Maurits Walraven. Unieke kaart in het bezit van de \'Stad en Lande Stichting\'. (informatie Stadsarchief Naarden)

topo-maps.blogspot.com/2008/03/blog-post_716.html


BLARICUM 1750-1806 ozb alfabet

Verpondingskohier 1750-1806. Achternamen op alfabet.

blaricum-ozb-1750.blogspot.com


BLARICUM 1805 ERFGOOIERSLIJST

Reconstructie volkstelling 1811, uitgaande van de Erfgooierslijst van 1805. (de volkstelling van Blaricum is onvindbaar)

blaricum-1805-erfgooierslijst.blogspot.com


BLARICUM 1832-1841

Blaricum: Kadaster OAT 1832; Erfgooierslijst 1836; Huisnummers 1840; Scharende Erfgooiers 1841. Namen met DTB dat.

blaricum-1832-1841.blogspot.com


BLARICUM VILLAGE .

Blaricum is the most origin village in Gooland.

www.


BLARICUM: HISTORIE

Blaricum van het verleden tot het heden. (zie: cultuur)

www.blaricum.nl


BLARICUM: INDEX CODES

\'Blaricum-bestanden\' van FdG zijn ook opgeslagen door R. Machielse bij de Hist. Kring Blaricum. De codenummers van FdG en H.K. Blaricum verschillen.

blaricum-index.blogspot.com


BLARICUM: KOPTIENDEN 1579

Koptienden register van Blaricum uit 1579. Met originele uittreksels van het koptiendenboek uit 1579

blaricum-1579-koptienden.blogspot.com


BLARICUM: KOPTIENDEN 1719

Koptienden register van Blaricum uit 1719. Met originele uittreksels uit het koptienden boek van 1719.

blaricum-1719-koptienden.blogspot.com


BLARICUMMERS & OZB 1732-1806

Blaricummers en Onroerend Zaak Belasting tijdens de jaren 1732 - 1806

blaricum-17321806.blogspot.com


BLARICUMMERS & OZB 1750-1806

Blaricumse belastingbetalers 1750- 1806

blaricum-1750-1806.blogspot.com


BLARICUMS DIALECT

De gelijkenis van DE VERLOREN ZOON in het dialect van Blaricum en Laren. In 1922 gebruikt als argument tegen de inlijving van Blaricum door Laren.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id= 7981&DIALECT_BLARICUM_amp_LAREN_


BLARICUMSE HUWELIJKSDATA.

Tot in de 20e eeuw trouwden boeren erfgooiers na het Paasfeest en voor de schaardag begin MEI.

gooijer.netfirms.com/huwelijks%20sluitingen.htm


BLARICUMSE HUWELIJKSTRADITIE

Huwelijkstraditie in Blaricum in de 18e en 19e eeuw. Met onderzoeksgegevens. l

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=7020&HUWELIJKSRADITIE_IN_BLARICUM_


BOERDERIJEN 1

Blaricum bezit nog veel oude boerderijen.

www.blaricum.euweb.info/boerderijen.html


BOERDERIJEN 2

De Blaricumse boerderij-erven zijn omringd door lage heggen.

www.blaricum.euweb.info/boerderijen2.html


Boerderijkerk 1797

Brief uit 1797 van de Blaricumse Katholieke gemeenschap gericht aan het dorpsbestuur. Ondanks het feit dat des tijds 95% van de Blaricummers katholiek was, liet het dorpsbestuur de katholieken meebetalen aan het praktisch lege Hervormde kerkgebouw. De katholieken moesten zich 200 jaar lang behelpen met een boerderij die tot schuilkerk diende.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=63479


BOUWVENEN, woonwijk

Geschiedenis van de Blaricumse Bouwvenen. Van veenontginning tot woonwijk.

blaricum-bouwvenen.blogspot.com


BRAND IN 1696

Grote Brand te Blaricum in 1696. 34 van de 108 huizen werden in de as gelegd. Ook de kerk en het schoolhuis werden prooi van de vlammen.

gooiland.b2me.nl/weblog/print.php?warticle_id=89989


BUURMEESTER,SCHOUT & SCHEPEN.

Blaricumse Buurmeesters, Schouten & Schepenen.

gooi-autoriteiten-republiek.blogspot.com


DIALECT BLARICUM

Het bijbelverhaal \'DE VERLOREN ZOON\' geschreven in het dialect van Blaricum en Laren.

dialect-blaricum.blogspot.com


DORPSFIGUREN: ARMMEESTER

Blaricum had nog tot begin 20e eeuw een Armmmeester. Rond de eeuwisseling was dat Gijs Koppen.

gooiland.50plusser.nl/index.php?page=article&warticle_id=72325


Fam. De Graaf

Genealogie van de Erfgooiersfamilie De Graaf.

www.histkringblaricum.nl/genealogie/graaf/graaf.htm


Gooiersgracht & Viersloot

Verslag uit 1698 over het onderhoud van de Vierensloot. Dit eeuwenoude beekje ontsprong op het Harde en stroomde door de Oostermeent naar de Zuiderzee. (later IJsselmeer) De benedenloop is nog aanwezig op de Oostermeent. De bovenloop ligt nu ergens bedolven onder de woonwijk Bijvanck. (of daar in de omgeving)

laren-resolutie-1698.blogspot.com


GOOISE BOERDERIJ

Van oorspronkelijk hallenboerderij tot woonboerderij.

www.blaricum.euweb.info/ateliers_info.html


GOOISTE DORP

Blaricum is niet alleen het Gooiste, maar ook het mooiste dorp van Holland.

www.euweb.nl/Blaricum


HEI & WEI index

Blaricum: tijdschrift Hei & Wei. Overzicht nummers vanaf 2004.

www.heienwei.nl


Hei & Wei, tijdschrift

Hei & Wei. Tijdschrift van de gemeente Blaricum. De eerste jaargang verscheen in 1971. Voorgangers: Spuit en Drost.

index-blaricum-english.blogspot.com


HEIDESCHAPEN IN DE WINTER.

WINTERKOST VOOR HEIDESCHAPEN was een probleem. In Blaricum had men daar iets op gevonden.

gooijer.netfirms.com/winterkost.htm


HOFSTEDEN BOUWVENEN

In de Bouwvenen te Blaricum lagen ooit drie grote Landhuizen. Deze Hofsteden stonden bekend als : Ruysdael, Stachouwer en Capitten.

hofsteden-bouwvenen.blogspot.com


HUISMERKEN VAN BLARICUMMERS.

HUISMERKEN werden vroeger gebruikt als merkteken op landbouwgereedschap. Nu zijn ze alleen nog terug te vinden als handmerk onder 16e en 17e eeuwse akten.

gooijer.netfirms.com/huismerken.htm


HUIZENKOHIER 1732

Het kohier van de verponding uit 1732 van Blaricumse huizen. Met verpondingsnummers, eigenaren en huurders.

blaricum-verp1732.blogspot.com


KADASTER O.A.T. A,B, C 1832

Kadaster Blaricum uit 1832. De O.A.T. gegevens van de secties A, B en C.

www.histkringblaricum.nl/pdf%20archief/Kadster%20Blaricum%201832.pdf


KADASTER SECTIE B : OAT 1832

Kadaster Blaricum 1832 . Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel van Sectie B. (namen op alfabet)

kadaster-blaricum.blogspot.com


KADASTERKAART 1832

KADASTERKAART BLARICUM SECTIE DORP UIT 1832. Aangegeven in kleur: a) grondgebruik; b) HERV. Kerk, R.K. Kerk en molen in rood. c) boerderijen in groen.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=2757&Kadasterkaart-Blaricum-uit-ca-1832


KOPTIENDEN 1660-1692

Blaricumse koptienden betalers 1660 - 1692.

koptiende-16601692.blogspot.com


KOPTIENDEN 1677-1708

Blaricum: Koptienden 1677-1708. Dit tijdvak is belangrijk. In deze periode vond plaats: De Grote Brand van 1696 en in 1708 werd de eerste erfgooierslijst opgemaakt. Bij de \'koptienden\' komen dezelfde personen voor als in 1696 en 1708.

koptiende-16771708.blogspot.com


MOEDERS ERFDEEL 1710

Ruzie om moeders erfdeel op de Blaricumse begraafplaats in 1710. ORA 3267 fol 35

1710-blaricum-erfdeel.blogspot.com


MOLENVEEN BLARICUM

Kaart van het Molenveen te Blaricum met details. Ook aangegeven de eigenaren en oppervlakte van de Molenveen percelen. f

blaricum-molenveen.blogspot.com


Naamlijst Parochie 1881

Naamlijst met adressen van de Blaricumse Parochianen uit 1881. (met leeftijd) Met de oude en nieuwe huisnummers.

blaricum-rk-1881.blogspot.com


NOTARISAKTEN 1632-1735

Notarisakten van Blaricummers uit de periode 1632-1735. Geen persoonsnamen, maar indeling naar onderwerp.

1632-1735-not.blogspot.com


Patroniem wordt toenaam

Omstreeks 1740 verdween in Blaricum langszamerhand het gebruik van patroniemen en kwamen de toenamen in zwang. In een kleine gemeenschap was een toenaam lange tijd overbodig.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=61989


Ploos van Amstel

Gerrit Ploos van Amstel was de zoon van de Blaricumse dominee Gerardus Ploos van Amstel. Gerrit kocht in de Blaricumse Bouvwenen het perceel waar ooit \'t Slot Ruysdael stond.

ploos-van-amstel.blogspot.com


SLOT RUYSDAEL BLARICUM.

SLOT RUYSDAEL was gelegen te Blaricum in de Bouwvenen langs de Gooiersgracht. De landschapschilder Jacob van Ruisdael ontleende zijn naam aan deze hofstede.

gooijer.netfirms.com/slot%20ruysendaal.htm


TAFELBERG MET TAFEL

Op de Tafelberg van Blaricum heeft in de 17e en 18e eeuw een orientatietafel gelegen. De eerste tafel is in de 18e eeuw door Hendrik Bicker vervangen door een marmer exemplaar. De resten van de tafel zijn door de erfgooiers afgestaan aan het Goois Museum te Hilversum.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=72831


TOPONIEMEN IN DE ENG.

Voordat het kadaster werd ingevoerd werden akkers op de Eng niet aangegeven met een nummer, maar met een naam. Veel van deze veldnamen hebben de tand des tijds doorstaan en worden nog gebruikt.

blaricumse-toponiemen.blogspot.com


TOPONIEMEN MET PERCELEN

Toponiemen met perceelnummers aangegeven op kadasterkaart 1832. Ook luchtfoto uit 1952 van een gedeelte van Blaricum.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=22181&BLARICUMSE_TOPONIEMEN_I


VERPONDING 1732

Blaricummers op de verpondingslijst 1733. Plattegrond en kopieen uit het Gaderboek.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=10270&BLARICUM_HUIZEN_VERPONDING_1732_


VERPONDING 1732/1733

Blaricummers op de verpondingslijst 1733. Plattegrond en kopieen uit het Gaderboek.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=10270&BLARICUM_HUIZEN_VERPONDING_1732_


VERPONDING 1750-1806 (1)

Verponding 1750 - 1806 (1)

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=92327


VERPONDING 1750-1806 (2)

Verponding 1750 - 1806 (2)

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=92337


VERPONDING 1750-1806 (3)

Verponding 1750 - 1806 (3)

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=92346


VERPONDINGEN

VERPONDINGSAANSLAG was een voorloper van de Oroerend Zaak Belasting. Tot ca. 1806 werden onroerende goederen op deze manier belast.

gooiland-tax.blogspot.com


Volkstelling 1811 & huisnrs

De volkstelling Blaricum 1811 is niet bewaard gebleven. Reconstructie door de koppeling van RK doopboek (1732-1814) aan verpondingkohier (1750-1806).

blaricum-1773-1811-1832.blogspot.com


Vroeger en Nu

Blaricum Vroeger en Nu. Historie en wederwaardigheden over het Mooiste en Gooiste dorp van \'t Gooi. Oude Ansichten en Nieuwe aanzichten.

home.telfort.nl/sp287910/blaricum-vroeger-nu.html


WONDERVROUWTJE

Einde 19e eeuw leefde in Blaricum het zogenaamde WONDERVROUWTJE. Volgens de dorpelingen kon zij zieken genezen en bezat zij magische krachten. Haar bijnaam was Malle Gijsje.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=71493

________________________________________INDEX BLARICUM - gooijer.nl.
BLARICUM 1750-1806 ozb alfabet
BLARICUM 1750-1806 tax alphabet
http://blaricum-ozb-1750.blogspot.com

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://blaricum-ozb-1750.blogspot.com/

OZB BELASTING BLARICUM 1750-1806
IMMOVABLE TAX CASE BLARICUM 1750-1806
- OP ALFABET. BLARICUM -
- ON ALFABET. SAGV
BLARICUM NR. SAGV NO. 320


ERFGOOIERS LIJST BLARICUM 1708
ERFGOOIERS LIST BLARICUM 1708

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://blaricum-1708-erfgooiers.blogspot.com/

Blaricum: Erfgooiers 1708 & Doop Trouw Begraaf boeken
Blaricum: 'Erfgooiers' 1708 & Baptism Mariage Bury books

BLARICUM 1805 ‘ERFGOOIERS’ LIJST
BLARICUM 1805 'ERFGOOIERS' LIST
http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://blaricum-1805-erfgooierslijst.blogspot.com/
Poging om via de erfgooiers lijst van 1805 te komen tot een
Attempting to erfgooiers through the list of 1805 to achieve a
reconstructievan de volkstelling uit 1811.
reconstruction of the census from 1811.

BLARICUM VILLAGE . BLARICUM VILLAGE.
http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://www.silcom.com/~toad/vanb/holland.htm

BLARICUM: INDEX CODES BLARICUM: INDEX CODES http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://blaricum-index.blogspot.com/

BLARICUMMERS & OZB 1732-1806
BLARICUMMERS & IMMOVABLE TAX CASE 1732-1806
http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://blaricum-17321806.blogspot.com/
http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://gooiland.vijftigplusser.nl/%3Fpage%3Darticle%26warticle_id%3D10270

BLARICUMMERS & BELASTING 1732-1806.
BLARICUMMERS & TAX 1732-1806.

‘KOHIER VAN VERPONDINGEN' OVER ONROEREND GOED’.
'KOHIER OF TAX (VERPONDINGEN) ON IMMOVABLE TAX "
SAGV NR. SAGV NO. 319 (1732 - approximately 1750)

BLARICUMMERS & OZB 1750-1806
BLARICUMMERS & TAX 1750-1806
http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://blaricum-1750-1806.blogspot.com/

BLARICUMMERS & BELASTING 1750-1806
BLARICUMMERS & TAX 1750-1806

SAGV NR. SAGV NO. 320 (ca. 1750-1806)
BLARICUMSE 320 (ca. 1750-1806)


BLARICUMSE HUWELIJKS DATA.
BLARICUM MARRIAGE DATA.

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://gooijer.netfirms.com/huwelijks%2520sluitingen.htm

HUWELIJKS SLUITINGEN IN HET 19e EEUWSE BLARICUM.
BUCKLES MARRIAGE IN THE 19th AGE BLARICUM.
Data afhankelijk van vastentijd en erfgooiers schaardag in begin mei.
Dates subject to 40 day Lent and erfgooiers 'schaar' day in early May.

---------------------------- --------------------------------------------------
BLARICUMSE 'OOSTER MEENT'
BLARICUMSE 'EASTER CONSIDERS'
EMELTEN IN DE 'OOSTER MEENT'
EMELTEN IN THE 'EASTER CONSIDERS'
http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://gooijer.netfirms.com/kwatwormen.htm
Emelten plaag, in de periode 1926-1940, bestreden door inzet van spreeuwen.
Emelten scourge, in the period 1926-1940, contested by starlings
Stellages met spreeuwenkastje geplaatst in de Meent.
Stellages with starling nest ... placed in the Commons.

WATER HUISHOUDING 'OOSTER MEENT'
WATER HOUSEKEEPING 'OOSTERMEENT'
ttp://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://gooiersgracht-viersloot.blogspot.com/
Gooiergracht en Viersloot
Gooiergracht and Viersloot

---------------------------------------- --------------------------------------------BOERDERIJEN 1
FARMS 1
http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://www.blaricum.euweb.info/boerderijen.html Boerderij: Mosselweg, Kees Bakker,
Farm: Mosselweg, Kees Bakker,
Hist. Kring,
Hist. Organisation
Zeven Linden.
Seven Linden.
Kleurenfoto’s. Color prints.

BOERDERIJEN 2
FARMS 2
http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://www.blaricum.euweb.info/boerderijen2.html Boerderij: Meentweg, Dorpsstraat.
Farm: Meentweg, Dorpsstraat.
Kleurenfoto’s Color prints

'BOUWVENEN’ VAN VEEN ONTGINNING TOT WOONWIJK
'BOUWVENEN' OF MOOR GINNING TO RESIDENTIAL

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://blaricum-bouwvenen.blogspot.com/
Geschiedenis van de Blaricumse Bouwvenen, van veen ontginning tot woonwijk.
History of the Blaricum Bouwvenen of peat extraction to residential.

DIALECT BLARICUM DIALECT BLARICUM
http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://dialect-blaricum.blogspot.com/

DE VERLOREN ZOON UIT HET NIEUWE TESTAMENT.
THE LOST SON IN THE NEW TESTAMENT.

Vergelijking van het dialect van Laren en Blaricum.
Comparison of the dialect of Laren and Blaricum.

GOOISTE DORP
MOST GOOI VILLAGE

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://www.euweb.nl/Blaricum

HEIDE SCHAPEN IN DE WINTER.
HEATH SHEEP IN THE WINTER.

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://gooijer.netfirms.com/winterkost.htm
Winter voeding schapen in de naweide op de Engen. (op de akkers)
Winter foot sheep in the naweide at the Engen. (on the fields)

HOFSTEDEN BOUWVENEN HOFSTEDEN BOUWVENEN http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://hofsteden-bouwvenen.blogspot.com/
Ruysdael, Stachouwer, Capits Hofstede
Ruysdael, Stachouwer, Capite Hofstede

HUIS (HAND) MERKEN VAN BLARICUMMERS.
HOUSE (HAND) BRANDS OF BLARICUMMERS.
http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://gooijer.netfirms.com/huismerken.htm
Huis (hand) merken van Blaricummers met bronvermelding.
House (hand) brands Blaricummers the source.


HUIZEN KOHIER 1732 (BLARICUM)
HOUSES KOHIER 1732 (BLARICUM)
http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://blaricum-verp1732.blogspot.com/
Huizen verponding 1732-1806 op volgorde van verpondingsnummer.
Houses ‘verponding’ (tax) 1732-1806 in order of tax number.

KADASTER RIGISTER OAT 1832 (BLARICUM)
CADASTRE REGISTER OAT 1832 (BLARICUM)
http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://kadaster-blaricum.blogspot.com/
Kadaster Blaricum 1832 met Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel van Sectie B.
Cadastre Blaricum 1832 with Original Designating Table of Section B.
De achternamen van de huis- eigenaren staan op alfabet.
The surnames of the house-owners are on alphabet.

Description in Dutch & English : 'Het kadaster van 1832 op internet'.
Description in Dutch and English:
"The register of 1832 on the Internet." & 'Dutch cadastral plans of 1832' ...
& 'Dutch cadastral plans of 1832' ...

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://users.bart.nl/~leenders/hgt/22-3c.html

TIENDEN 1660-1692 ( KOPTIENDEN BLARICUM)
TENTHS 1660-1692 (KOPTIENDEN BLARICUM)

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://koptiende-16601692.blogspot.com/
Blaricum: Koptienden betalers uit de jaren 1660, 1670, 1677, 1680, 1692
Blaricum: Tenths tax payers from the years 1660, 1670, 1677, 1680, 1692


KOPTIENDEN 1677-1708 (BLARICUM)
KOPTIENDEN 1677-1708 (BLARICUM)
http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://koptiende-16771708.blogspot.com/
Blaricum: Koptienden betalers uit de jaren 1677, 1680, 1695, 1708
Blaricum: ‘Koptienden’ tax payers from the years 1677, 1680, 1695, 1708


------------------------------ ----------------------------------------------
MAATLANDEN EN ANGERECHTEN (BLARICUM-HUIZEN)
MAATLANDEN AND ANGERECHTEN (BLARICUM-HOUSES)

TRADIONEEL BEHEER EN GEBRUIK VAN DE MAATLANDEN.
TRADIONEEL MANAGEMENT AND USE OF THE MAATLANDEN http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://gooise-maatlanden.blogspot.com/
Tot de afsluiting van de Zuiderzee in gebruik als hooiland.
Until the closing of the Zuiderzee into use as hay meadows.

DE GOOISCHE ZOMERKADE EN DE MAATLANDEN
THE GOOI SUMMER DIKE THE MAATLANDEN

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://gooijer.netfirms.com/maatlanden.htm

--------------------------------------- ------------------------------------------------ MOEDERS ERFDEEL 1710
MOTHER’S ERF DEEL 1710

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://1710-blaricum-erfdeel.blogspot.com/


RUZIE OM MOEDERS ERFDEEL.
RUZIE FOR MOTHERS ERFENIS
In 1710 werd de zoon van een weduwnaar begraven.
In 1710, the son of a widower buried. Deze jongen had recht op een erfdeel van zijn eerder overleden moeder.
This boy had a right to inheritance of his previously deceased mother.

Tijdens de begrafenis van de jongen,ontstond er ruzie op het kerkhof met de familie van de overleden moeder.
During the funeral of the boy, there was at the cemetery quarrel with the family of the deceased mother.


RESOLUTIEBOEK LAREN DEEL I - 1698
RESOLUTION BOOK LAREN PART I - 1698
http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://laren-resolutie-1698.blogspot.com/

Afspraak tussen Laren en Blaricum over het onderhoud van de Viersloot.
Meeting between Laren Blaricum and on the maintenance of the Viersloot.

SLOT RUYSDAEL BLARICUM.
CASTLE RUYSDAEL BLARICUM.

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://gooijer.netfirms.com/slot%2520ruysendaal.htm http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://gooiland.vijftigplusser.nl/%3Fpage%3Darticle%26warticle_id%3D19113

HET SLOT RUYSDAEL ONDER DE BAN VAN NAARDEN.
THE CASTLE RUYSDAEL UNDER THE BAN OF NAARDEN.

The castle was a enclave, which was legal under Naarden.

TOPONIEMEN IN DE ENG. TOPONYMS IN THE ENG. (BLARICUM)

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://blaricumse-toponiemen.blogspot.com/

Blaricumse toponiemen.
Blaricum toponyms.
Artikel en lijst van oude veldnamen.
Article list of old and field names.

’VERPONDINGEN’ (OZB BELASTING)
'VERPONDINGEN' (OZB TAX)

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://gooiland-tax.blogspot.com/

GOOISE ONROEREND ZAAK BELASTING 1632 - 1806.
GOOI IMMOVABLE TAX CASE 1632 to 1806.

Verponding onroerend goed de voorloper van de huidige Onroerend Zaak Belasting. ‘Verponding’ (tax) property the forerunner of the current real property taxes. ___________________________________________

BLARICUM: INDEX CODENUMMERSBlaricum index URL’s en Codes
BLARICUM: INDEX CODENUMMERSBlaricum index URLs and Codes
http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://blaricum-index.blogspot.com/

Index archief Blaricum-Laren
Index Archives Blaricum-Laren

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://blaricum-laren.blogspot.com/

Schout (sheriff) van Blaricum
‘Schout’ (Sheriff) of Blaricum

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://dorps-schout.blogspot.com/

Blaricumse burgemeester Hosang
Blaricum mayor Hosang

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://hosang-burgemr.blogspot.com/

Blaricumse toponiemen
Blaricum toponyms

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://toponiemen.blogspot.com/

Gooiland van de Erfgooiers
Gooiland of the Erfgooiers

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://erfgooier.blogspot.com/

Huwelijks sluitingen in het 19e eeuwse Blaricum
Marriage closures in the 19th century Blaricum

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://blaricum-huwelijk.blogspot.com/

Gifmoordende stiefmoeder
Poison murderes stepmother

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://gifmoordenares.blogspot.com/


Gooise Verpondingen 1632-1806
Gooi ‘Verpondingen’ (tax) 1632-1806

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://gooiland-tax.blogspot.com/

Blaricum huizen verponding 1732-1806 (OZB)
Blaricum houses ‘verponding’ (tax) 1732-1806 (OZB)
http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://blaricum-verp1732.blogspot.com/

Blaricummers & OZB 1732-1806
Blaricummers & OZB 1732-1806

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://blaricum-17321806.blogspot.com/

Blaricummers & OZB 1750-1806
Blaricummers & OZB 1750-1806

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://blaricum-1750-1806.blogspot.com/

Blaricum: ‘Koptienden’ 1660-1692 (tienden)

Blaricum: "Koptienden '1660-1692 (tenths)

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://koptiende-16601692.blogspot.com/

Blaricum: ‘Koptienden’ 1677-1708
Blaricum: "Koptienden '1677-1708

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://koptiende-16771708.blogspot.com/

Notulenboek Hollandsche Maatschappij voor de Landbouw.
Notule book Hollandsche Society for the Agriculture,

Afdeeling Gooiland 1848 - 1920
Afdeling Gooiland 1848 - 1920

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://gooimij-notulen.blogspot.com/

Notulenboek Gooise Landbouw Maatschappij 1856-1877
Notule book Gooi Agriculture Society 1856-1877

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://gooimij-1856-1877.blogspot.com/

Oprichting Gooise Landbouw maatschappij
Establishment Gooi Agriculture Society

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://gooimij-1848.blogspot.com/

__________________________________

INDEX BLARICUM: WEBCIJFERS, BACKLINKS, KEYWORDS

www.histkringblaricum.nl
http://www.histkringblaricum.nl/pdf%20archief/kadster%20blaricum%201832.pdf - www.histkringblaricum.nl/pdf%20archief/kadster%20blaricum%201832.pdf/

gooijer.nl.jouwpagina.nl
gooijer.nl - gooijer.nl.jouwpagina.nl//

www.jouwpagina.nl
jouwpagina.nl - www.jouwpagina.nl//

index-blaricum-dutch-english.blogspot.com
& index blaricum english - index-blaricum-dutch-english.blogspot.com//

blaricum-laren.blogspot.com
& ora blaricum laren - blaricum-laren.blogspot.com//

www.histkringblaricum.nl
adres & web h.k. blaricum - www.histkringblaricum.nl//

www.nummerzoeker.com
adressen blaricum - www.nummerzoeker.com/personen/blaricum/

blaricum-1708-erfgooiers.blogspot.com
blaricum 1708 erfgooierslijst - blaricum-1708-erfgooiers.blogspot.com//

topo-maps.blogspot.com
blaricum 1723 - topo-maps.blogspot.com/2008/03/blog-post_716.html/

blaricum-ozb-1750.blogspot.com
blaricum 1750-1806 ozb alfabet - blaricum-ozb-1750.blogspot.com//

blaricum-1805-erfgooierslijst.blogspot.com
blaricum 1805 erfgooierslijst - blaricum-1805-erfgooierslijst.blogspot.com//

blaricum-1832-1841.blogspot.com
blaricum 1832-1841 - blaricum-1832-1841.blogspot.com//

www.www.
blaricum village . - www.//

www.blaricum.nl
blaricum: historie - www.blaricum.nl//

blaricum-index.blogspot.com
blaricum: index codes - blaricum-index.blogspot.com//

blaricum-1579-koptienden.blogspot.com
blaricum: koptienden 1579 - blaricum-1579-koptienden.blogspot.com//

blaricum-1719-koptienden.blogspot.com
blaricum: koptienden 1719 - blaricum-1719-koptienden.blogspot.com//

blaricum-17321806.blogspot.com
blaricummers & ozb 1732-1806 - blaricum-17321806.blogspot.com//

blaricum-1750-1806.blogspot.com
blaricummers & ozb 1750-1806 - blaricum-1750-1806.blogspot.com//

gooiland.vijftigplusser.nl
blaricums dialect - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=%207981&dialect_blaricum_amp_laren_/

gooijer.netfirms.com
blaricumse huwelijksdata. - gooijer.netfirms.com/huwelijks%20sluitingen.htm/

gooiland.vijftigplusser.nl
blaricumse huwelijkstraditie - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=7020&huwelijksraditie_in_blaricum_/

www.blaricum.euweb.info
boerderijen 1 - www.blaricum.euweb.info/boerderijen.html/

www.blaricum.euweb.info
boerderijen 2 - www.blaricum.euweb.info/boerderijen2.html/

gooiland.vijftigplusser.nl
boerderijkerk 1797 - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=63479/

blaricum-bouwvenen.blogspot.com
bouwvenen, woonwijk - blaricum-bouwvenen.blogspot.com//

gooiland.b2me.nl
brand in 1696 - gooiland.b2me.nl/weblog/print.php?warticle_id=89989/

gooi-autoriteiten-republiek.blogspot.com
buurmeester,schout & schepen. - gooi-autoriteiten-republiek.blogspot.com//

dialect-blaricum.blogspot.com
dialect blaricum - dialect-blaricum.blogspot.com//

gooiland.50plusser.nl
dorpsfiguren: armmeester - gooiland.50plusser.nl/index.php?page=article&warticle_id=72325/

www.histkringblaricum.nl
fam. de graaf - www.histkringblaricum.nl/genealogie/graaf/graaf.htm/

laren-resolutie-1698.blogspot.com
gooiersgracht & viersloot - laren-resolutie-1698.blogspot.com//

www.blaricum.euweb.info
gooise boerderij - www.blaricum.euweb.info/ateliers_info.html/

www.euweb.nl
gooiste dorp - www.euweb.nl/blaricum/

www.heienwei.nl
hei & wei index - www.heienwei.nl//

index-blaricum-english.blogspot.com
hei & wei, tijdschrift - index-blaricum-english.blogspot.com//

gooijer.netfirms.com
heideschapen in de winter. - gooijer.netfirms.com/winterkost.htm/

hofsteden-bouwvenen.blogspot.com
hofsteden bouwvenen - hofsteden-bouwvenen.blogspot.com//

gooijer.netfirms.com
huismerken van blaricummers. - gooijer.netfirms.com/huismerken.htm/

blaricum-verp1732.blogspot.com
huizenkohier 1732 - blaricum-verp1732.blogspot.com//

www.histkringblaricum.nl
kadaster o.a.t. a,b, c 1832 - www.histkringblaricum.nl/pdf%20archief/kadster%20blaricum%201832.pdf/

kadaster-blaricum.blogspot.com
kadaster sectie b : oat 1832 - kadaster-blaricum.blogspot.com//

gooiland.vijftigplusser.nl
kadasterkaart 1832 - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=2757&kadasterkaart-blaricum-uit-ca-1832/

koptiende-16601692.blogspot.com
koptienden 1660-1692 - koptiende-16601692.blogspot.com//

koptiende-16771708.blogspot.com
koptienden 1677-1708 - koptiende-16771708.blogspot.com//

1710-blaricum-erfdeel.blogspot.com
moeders erfdeel 1710 - 1710-blaricum-erfdeel.blogspot.com//

blaricum-molenveen.blogspot.com
molenveen blaricum - blaricum-molenveen.blogspot.com//

blaricum-rk-1881.blogspot.com
naamlijst parochie 1881 - blaricum-rk-1881.blogspot.com//

1632-1735-not.blogspot.com
notarisakten 1632-1735 - 1632-1735-not.blogspot.com//

gooiland.vijftigplusser.nl
patroniem wordt toenaam - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=61989/

ploos-van-amstel.blogspot.com
ploos van amstel - ploos-van-amstel.blogspot.com//

gooijer.netfirms.com
slot ruysdael blaricum. - gooijer.netfirms.com/slot%20ruysendaal.htm/

gooiland.50plusser.nl
tafelberg met tafel - gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=72831/

blaricumse-toponiemen.blogspot.com
toponiemen in de eng. - blaricumse-toponiemen.blogspot.com//

gooiland.vijftigplusser.nl
toponiemen met percelen - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=22181&blaricumse_toponiemen_i/

gooiland.vijftigplusser.nl
verponding 1732 - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=10270&blaricum_huizen_verponding_1732_/

gooiland.vijftigplusser.nl
verponding 1732/1733 - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=10270&blaricum_huizen_verponding_1732_/

gooiland.50plusser.nl
verponding 1750-1806 (1) - gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=92327/

gooiland.50plusser.nl
verponding 1750-1806 (2) - gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=92337/

gooiland.50plusser.nl
verponding 1750-1806 (3) - gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=92346/

gooiland-tax.blogspot.com
verpondingen - gooiland-tax.blogspot.com//

blaricum-1773-1811-1832.blogspot.com
volkstelling 1811 & huisnrs - blaricum-1773-1811-1832.blogspot.com//

home.telfort.nl
vroeger en nu - home.telfort.nl/sp287910/blaricum-vroeger-nu.html/

gooiland.vijftigplusser.nl
wondervrouwtje - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=71493/

www.histkringblaricum.nl
http://www.histkringblaricum.nl/ - www.histkringblaricum.nl//

index-blaricum-english.blogspot.com
http://index-blaricum-english.blogspot.com/ - index-blaricum-english.blogspot.com//

blaricum-ozb-1750.blogspot.com
http://blaricum-ozb-1750.blogspot.com/ - blaricum-ozb-1750.blogspot.com//

blaricum-1708-erfgooiers.blogspot.com
http://blaricum-1708-erfgooiers.blogspot.com/ - blaricum-1708-erfgooiers.blogspot.com//

blaricum-1719-koptienden.blogspot.com
http://blaricum-1719-koptienden.blogspot.com/ - blaricum-1719-koptienden.blogspot.com//

blaricum-1805-erfgooierslijst.blogspot.com
http://blaricum-1805-erfgooierslijst.blogspot.com/ - blaricum-1805-erfgooierslijst.blogspot.com//

blaricum-1832-1841.blogspot.com
http://blaricum-1832-1841.blogspot.com/ - blaricum-1832-1841.blogspot.com//

www.silcom.com
http://www.silcom.com/~toad/vanb/holland.htm - www.silcom.com/~toad/vanb/holland.htm/

blaricum-index.blogspot.com
http://blaricum-index.blogspot.com/ - blaricum-index.blogspot.com//

gooiland.vijftigplusser.nl
http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=63479 - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=63479/

blaricum-17321806.blogspot.com
http://blaricum-17321806.blogspot.com/ - blaricum-17321806.blogspot.com//

gooiland.vijftigplusser.nl
http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=10270&blaricum_huizen_verponding_1732 - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=10270&blaricum_huizen_verponding_1732/

blaricum-1750-1806.blogspot.com
http://blaricum-1750-1806.blogspot.com/ - blaricum-1750-1806.blogspot.com//

gooijer.netfirms.com
http://gooijer.netfirms.com/huwelijks%20sluitingen.htm - gooijer.netfirms.com/huwelijks%20sluitingen.htm/

blaricum-oostermeent-emelten.blogspot.com
http://blaricum-oostermeent-emelten.blogspot.com/ - blaricum-oostermeent-emelten.blogspot.com//

gooijer.netfirms.com
http://gooijer.netfirms.com/kwatwormen.htm - gooijer.netfirms.com/kwatwormen.htm/

gooiersgracht-viersloot.blogspot.com
http://gooiersgracht-viersloot.blogspot.com/ - gooiersgracht-viersloot.blogspot.com//

www.blaricum.euweb.info
http://www.blaricum.euweb.info/boerderijen.html - www.blaricum.euweb.info/boerderijen.html/

www.blaricum.euweb.info
http://www.blaricum.euweb.info/boerderijen2.html - www.blaricum.euweb.info/boerderijen2.html/

gooiland.vijftigplusser.nl
http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=56664 - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=56664/

blaricum-bouwvenen.blogspot.com
http://blaricum-bouwvenen.blogspot.com/ - blaricum-bouwvenen.blogspot.com//

dialect-blaricum.blogspot.com
http://dialect-blaricum.blogspot.com/ - dialect-blaricum.blogspot.com//

erfgooiers-heide-1933.blogspot.com
http://erfgooiers-heide-1933.blogspot.com/ - erfgooiers-heide-1933.blogspot.com//

www.euweb.nl
http://www.euweb.nl/blaricum - www.euweb.nl/blaricum/

gooijer.netfirms.com
http://gooijer.netfirms.com/winterkost.htm - gooijer.netfirms.com/winterkost.htm/

hofsteden-bouwvenen.blogspot.com
http://hofsteden-bouwvenen.blogspot.com/ - hofsteden-bouwvenen.blogspot.com//

gooijer.netfirms.com
http://gooijer.netfirms.com/huismerken.htm - gooijer.netfirms.com/huismerken.htm/

blaricum-verp1732.blogspot.com
http://blaricum-verp1732.blogspot.com/ - blaricum-verp1732.blogspot.com//

www.histkringblaricum.nl
http://www.histkringblaricum.nl/pdf%20archief/kadster%20blaricum%201832.pdf - www.histkringblaricum.nl/pdf%20archief/kadster%20blaricum%201832.pdf/

kadaster-blaricum.blogspot.com
http://kadaster-blaricum.blogspot.com/ - kadaster-blaricum.blogspot.com//

users.bart.nl
http://users.bart.nl/~leenders/hgt/22-3c.html - users.bart.nl/~leenders/hgt/22-3c.html/

koptiende-16601692.blogspot.com
http://koptiende-16601692.blogspot.com/ - koptiende-16601692.blogspot.com//

koptiende-16771708.blogspot.com
http://koptiende-16771708.blogspot.com/ - koptiende-16771708.blogspot.com//

gooise-maatlanden.blogspot.com
http://gooise-maatlanden.blogspot.com/ - gooise-maatlanden.blogspot.com//

gooijer.netfirms.com
http://gooijer.netfirms.com/maatlanden.htm - gooijer.netfirms.com/maatlanden.htm/

1710-blaricum-erfdeel.blogspot.com
http://1710-blaricum-erfdeel.blogspot.com/ - 1710-blaricum-erfdeel.blogspot.com//

gooiland.vijftigplusser.nl
http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=aticle&warticle_id=66488 - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=aticle&warticle_id=66488/

laren-resolutie-1698.blogspot.com
http://laren-resolutie-1698.blogspot.com/ - laren-resolutie-1698.blogspot.com//

gooijer.netfirms.com
http://gooijer.netfirms.com/slot%20ruysendaal.htm - gooijer.netfirms.com/slot%20ruysendaal.htm/

gooiland.vijftigplusser.nl
http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=19113&slot_ruysdael_te_blaricum - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=19113&slot_ruysdael_te_blaricum/

stachouwer-slaven-hkbl95.blogspot.com
http://stachouwer-slaven-hkbl95.blogspot.com/ - stachouwer-slaven-hkbl95.blogspot.com//

gooiland.50plusser.nl
http://gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=71350 - gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=71350/

gooiland.50plusser.nl
http://gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=72831 - gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=72831/

blaricumse-toponiemen.blogspot.com
http://blaricumse-toponiemen.blogspot.com/ - blaricumse-toponiemen.blogspot.com//

gooiland-tax.blogspot.com
http://gooiland-tax.blogspot.com/ - gooiland-tax.blogspot.com//

blaricum-index.blogspot.com
http://blaricum-index.blogspot.com/ - blaricum-index.blogspot.com//

blaricum-laren.blogspot.com
http://blaricum-laren.blogspot.com/ - blaricum-laren.blogspot.com//

dorps-schout.blogspot.com
http://dorps-schout.blogspot.com/ - dorps-schout.blogspot.com//

hosang-burgemr.blogspot.com
http://hosang-burgemr.blogspot.com/ - hosang-burgemr.blogspot.com//

toponiemen.blogspot.com
http://toponiemen.blogspot.com/ - toponiemen.blogspot.com//

erfgooier.blogspot.com
http://erfgooier.blogspot.com/ - erfgooier.blogspot.com//

blaricum-huwelijk.blogspot.com
http://blaricum-huwelijk.blogspot.com/ - blaricum-huwelijk.blogspot.com//

gifmoordenares.blogspot.com
http://gifmoordenares.blogspot.com/ - gifmoordenares.blogspot.com//

gooiland-tax.blogspot.com
http://gooiland-tax.blogspot.com/ - gooiland-tax.blogspot.com//

blaricum-verp1732.blogspot.com
http://blaricum-verp1732.blogspot.com/ - blaricum-verp1732.blogspot.com//

blaricum-17321806.blogspot.com
http://blaricum-17321806.blogspot.com/ - blaricum-17321806.blogspot.com//

blaricum-1750-1806.blogspot.com
http://blaricum-1750-1806.blogspot.com/ - blaricum-1750-1806.blogspot.com//

koptiende-16601692.blogspot.com
http://koptiende-16601692.blogspot.com/ - koptiende-16601692.blogspot.com//

koptiende-16771708.blogspot.com
http://koptiende-16771708.blogspot.com/ - koptiende-16771708.blogspot.com//

gooimij-notulen.blogspot.com
http://gooimij-notulen.blogspot.com/ - gooimij-notulen.blogspot.com//

gooimij-1856-1877.blogspot.com
http://gooimij-1856-1877.blogspot.com/ - gooimij-1856-1877.blogspot.com//

gooimij-1848.blogspot.com
http://gooimij-1848.blogspot.com/ - gooimij-1848.blogspot.com//

gooijer.netfirms.com
http://gooijer.netfirms.com/ - gooijer.netfirms.com//

gooijer.nl.jouwpagina.nl
http://gooijer.nl.jouwpagina.nl/ - gooijer.nl.jouwpagina.nl//

gooijer.netfirms.com
f.j.j. de gooijer - gooijer.netfirms.com//

gooijer.netfirms.com
http://gooijer.netfirms.com/ - gooijer.netfirms.com//

gooijer.nl.jouwpagina.nl
http://gooijer.nl.jouwpagina.nl/ - gooijer.nl.jouwpagina.nl//

gooiland.vijftigplusser.nl
http://gooiland.vijftigplusser.nl/ - gooiland.vijftigplusser.nl//

www.blogger.com
paradijsje - www.blogger.com/profile/03700167267440969917/

www.blogger.com
view my complete profile - www.blogger.com/profile/03700167267440969917/

news.google.com
google news - news.google.com//

editme!
edit-me - editme!/

editme!

____________________________________________________________ FJJ de Gooijer

gooijerfjj@hotmail.com

http://gooijer.nl.jouwpagina.nl/

http://66.102.9.104/translate_c?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http://gooijer.nl.jouwpagina.nl/ __________________________________________________________ __________________________________________________________

Gratis website teller


Geplaatst door paradijsje op

3:38 0 reacties

Published by paradise at 3:38 0 comments